dimarts, 25 d’agost de 2020

INICI DE TEMPORADA 2020/2021

El proper dilluns 31 d´Agost, al Magic Volei Viladecans començarà la nova temporada 2020/2021 amb ganes de seguir creixent i fent la família mes gran.

 Aquest any el club comptarà amb sis equips federats en Competició. El nou Sènior Femení, creat per seguir donant cabuda a aquelles jugadores que ja han tancat el seu cicle Juvenil, és la principal novetat que presentarà el club. L'altre equip de nova creació serà el Cadet B, creat per donar suport a la tira Juvenil/Cadet que tornarà a disputar la 3ª Divisió Catalana conjunta, i el qual competirà a la Divisió Preferent. El sisè equip de Competició Federada seran els nois del Cadet/Juvenil els quals volen aquest any seguir creixent i sent mes per emular els èxits de la branca femenina tan a nivell de volum com de resultats.      

        

                                            

Alguns dels nostres equips tindran tambe el plaer d´estrenar la nova equipació de joc feta per GEFF i que podeu trovar a la pestanya BOTIGA MAGIC d´aquest blog.

 

 

 D'altra banda continuarem donant volum als / les jugadors / jugadores que formen part del projecte escola, tant a primària com a secundària, amb la intenció de seguir fent créixer el sentiment de club i de pertinença a la nostra gran família. El sentiment pel morat del nostre escut serà el principal valor que volem traslladar a totes les escoles que treballen al nostre costat.

 

Tot i així, aquells que volgueu entrar a formar part de la nostra família, esteu convidats a conèixer-nos i fer entrenaments de prova per després entrar a formar part dels nostres equips. Per a això podeu posar-vos en contacte amb el nostre coordinador tècnic Jordi Roman en els telèfon 684500132 i 665157111 o al correu magicvoleiviladecans@gmail.com.

 

Per a tots els que estigueu interessats podeu veure els horaris dels diferents equips a la pestanya Horaris d'aquest bloc, us deixem aquí un resum dels mateixos.

 

Us estem esperant.

 

dimarts, 16 de juny de 2020

CARA AL 2020/21Reprès el curs 2019/2020 amb el retorn a l'activitat després del confinament per la Pandèmia del COVID-19, la nostra entitat comença a preparar la que serà la temporada 2020/21. El primer pas necessari ha estat la renovació del Coordinador Esportiu de l'entitat Jordi Roman, que continuarà al capdavant de l'organigrama tècnic del club durant la propera temporada. 

En el seu treball com a Coordinador, ja s'ha posat de ferm en la renovació dels tècnics que continuaran defensant els colors del Magic Volei Viladecans el pròxim curs esportiu. No hi ha massa sorpreses en els noms que formaran part del nostre cos tècnic, i el treball del nostre coordinador ha anat enfocat a renovar a les persones que ja treballen en els diferents grups del club tant en competició federada com en competició escolar.    

A la part Federada del club, Alba García, Alex Gallego i Angel Castro ja han confirmat la seva continuïtat al capdavant dels diferents equips del club.

La distribució final de qui dirigirà cada equip, encara està per ser confirmada, si bé ja tenim clar que Alba Garcia doblarà els seus esforços la propera temporada al front de dos dels sis equips Federats que planteja inscriure en Competició la nostra entitat. Als tres noms que ja estaven al capdavant del grup Federat s'uniran els de la Carla Ruiz i la Carla Alcala per a completar la direcció dels citats sis equips de Competició Federada.  
En la part Escolar del club es preveu la continuïtat dels diferents grups Comarcals amb els quals l'entitat estava col·laborant. La continuïtat del grup de l'Institut Sales d'on surten una gran part dels jugador@s del club continuarà sent el nostre principal pilar de suport a la part Federada.

A la importància de l'Institut Sales es pretén afegir la renovació del treball amb els grups escolars que ja estaven en marxa durant el curs 2019/2020. Els col·legis públics de primària Pau Casals i Trueta que són les principals aportacions al Sales quan els nens arriben a la Secundària, i els centres concertats Teide iGoar on ja es van organitzar grups d'extraescolars de voleibol la temporada passada hauran de donar continuïtat al projecte.

A ells es pretén sumar una mes estreta col·laboració, ja iniciada enguany, amb els Instituts Torre Roja, Olímpia, Josep Mestres i Miramar i amb el col·legi SAFA Viladecans. L'última part serà la possible incorporació d'altres centres de la ciutat al projecte Magic Volei.

 Per a aquesta part del projecte ja es compta amb la renovació de Sebas García, Elsa López i Judith Andrade i s'espera tancar en els propers dies les de Jen Lorente i Leyre Cabezas, a l'espera que Marta Crespo pugui seguir en el projecte i la incorporació de nous tècnic de la casa en formació, tema que serà la principal punta de llança del treball del nostre Coordinador esportiu durant la propera  temporada 2020/2021 a la qual donem des de ja la benvinguda.

#somvoleisommagic#

 

 CAMPUS ESTIU 2020Adaptació Normes COVID-19

MESURES DE PREVENCIÓ DEL COVID-19

 CAMPUS ESTIU 2020

Viladecans, 15 de Juny de 2020

·         Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya.
·         S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les mesures vigents.
·         Aquestes mesures de prevenció incorporen l'adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.
·         Els pares, mares i/o tutors dels esportistes menors hauran d’omplir el full d’inscripció digital que inclou la declaració jurada covid-19.

MIDA DELS GRUPS
·         queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants
·         Es mantenen les ràtios de dirigents titulats i de titulació (bàsicament els títols de monitor/a de lleure i el de direcció de lleure) de la persona responsable de l’activitat.
·         Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups de fins a 10 participants anomenats "grups de convivència” i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona dirigent.

HIGIENE PERSONAL
·         Es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i higiene” a cada activitat.
·         Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que el desenvolupin, així com també garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a infants i adolescents, i les seves famílies, i cap a la resta de l’equip de dirigents.
·         Les entitats gestores hauran de garantir que, com a mínim la persona designada com “responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable de l’activitat, han seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció, així com en la detecció de símptomes.
·         En el disseny d’aquestes formacions i materials orientatius es comptarà amb el suport del Departament de Salut. Les activitats hauran de comptar, com a mínim, amb un “responsable de seguretat i higiene”. A partir de 30 participants i per cada fracció de 10 infants/adolescents, caldrà sumar un “responsable de seguretat i higiene” més d’entre el seu equip de monitoratge de l’activitat.
·         Salut Pública participarà en la formació dels i les responsables de les activitats que es facin i facilitarà el contacte amb els CAP en cas que sigui necessari. Així mateix, des de Salut Pública es facilitarà la creació de protocols de comunicació entre l’equip de dirigents i els serveis de salut on s’adscrigui el municipi que aculli l’activitat (CAP de referència) davant de qualsevol incidència, especialment les relacionades amb la COVID-19
·         Es fomentaran i garantiran les pautes d'higiene personal adequades facilitant els productes i materials necessaris.
·         Els esportistes portaran mascareta des de casa seva i portaran sempre una bossa d’esport amb aigua i tovallola personal.
·         Els / les esportistes es rentaran les mans i avantbraços abans d’iniciar l’activitat, durant l’activitat i una vegada finalitzi. La persona dirigent posarà a la seva disposició sabó líquid i hidrogel.

DISTANCIAMENT FÍSIC
Rentat de mans sistemàtic  
·         Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. S’entrenarà els infants i adolescents en la tècnica del rentat de mans efectiu (OMS, 2020). S’especificarà el procediment concret de rentats de mans en els protocols complementaris.
·         Cal que es garanteixi l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup de convivència (tot i que pot ser d’ús compartit garantint la distància de seguretat), amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
Ús de mascaretes   
·         En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de seguretat.
·         S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible aquest manteniment de la distància com per exemple, en el cas d’ús de transport o en el cas de necessitar fer una atenció envers l’infant/adolescent que trenqui aquesta distància mínima (per exemple per tal de dur a terme una cura) l’ús de la mascareta serà obligatori tant per a l’infant com per als monitors/es.

Distància
·         Els / les esportistes mantindran durant tot moment una distància de 2 metres i  a l’activitat esportiva  4 metres.
·         Els / les esportistes seran convocats per a la persona dirigent de forma progressiva per a evitar aglomeracions.
·         Els / les esportistes accediran al recinte esportiu de forma individual i amb mascareta. La mascareta no es traurà fins que no sigui indicat per a la persona dirigent.
·         Els / les esportistes realitzaran les activitats en grups de 10 esportistes com a màxim.
·         Els / les esportistes no podran compartir  cap altra objecte personal.

NETEJA I DESINFECCIÓ
·         S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.

ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE
·         Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA
·         Les activitats es faran en grups de convivència aïllats de 10 participants amb un educador/a o monitor/a.

FORMACIÓ DELS EDUCADORS/ES
·         Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció per preparar als monitors i monitores.
·          
RESPONSABLE DE LA SEGURETAT I HIGIENE
·         A totes les activitats hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment d'aquestes mesures.
·         El personal dirigent delimitarà l’espai d’activitat dels esportistes
·         Els vestidors no es poden utilitzar ni abans ni durant ni després de l’entrenament
·         El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents esportistes si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.

CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES
Llistats de comprovació de símptomes
·         Es farà un control i registre de temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19.
·         Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants, adolescents i monitors/es per garantir que poden participar de les activitats de lleure amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn.
·         A l’arribada dels infants i adolescents a tot tipus d’activitat es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal).  Es recomana també la comprovació diària dels símptomes en els monitors/es.
A tal efecte el monitoratge pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants i adults haurà de quedar degudament registrat o documentat i a disposició de les autoritats competents per al seu control.

PROTOCOL EN CAS DE POSITIU
·         Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de l'equip.
·         Si un esportista presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions.
·         Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, extrema les precaucions de distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19.

NO ES PODRÀ PARTICIPAR SI...
·         En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVID-19 o s'ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies.
VENTILACIÓ DEL ESPAIS
Es ventilaran els espais interiors mínim 3 cops al dia i es desinfectaran